Organisaties

ASK FOR CONSENT

Ask for consent bouwt aan een samenleving waar wederzijdse toestemming de norm is. Het initiatief wil jongeren sensibliseren om elkaars grenzen te respecteren. Hierbij mag je je verwachten aan praattafels over consent, workshop zeefdrukken voor "zonder ja is het neen" totebags te maken, docu avonden over het thema, vormingen voor omstaanders van seksuele intimidatie en nog veel meer! Ook willen we ons steentje bijdragen om tijdens feesten binnen BROEI awareness te creëren rond toestemming.