Organisaties

Krommenaas

vorige
organisatie
volgende
organisatie

Krommenaas

Krommenaas is een Gents kunstcollectief voor woord en beeld. We werken vooral rond poëzie, kortverhalen en spoken word enerzijds en rond plastische kunst anderzijds.

In broei zullen we twee workshops rond poëzie aanbieden en twee open mics organiseren,
toegespitst op spoken word performance. Deelnemers aan de workshop zijn al zeker van een plaats
op ons podium.

Daarnaast zullen er ook vier beeldende workshops georganiseerd worden, waar we deelnemers
enkele technieken aanreiken (denk aan acryl- en olieverf, houtskool, inkt, etc.) om hun creativiteit
aan te wakkeren en op zoek te gaan naar hun eigen beeldende stem.

Onze opzet is om een veilige, gezellige en laagdrempelige plaats te bieden aan jonge kunstenaars die
met woord of beeld (of beide!) bezig zijn en hierin willen groeien, met respect voor ieder persoonlijk
proces. We zien de workshops als een co-creatie proces waar iedereen van elkaar kan leren, maar
evengoed hun eigen ding kan doen.

De creaties, opgedane ervaringen en meer komen uiteindelijk samen in de expo Duivelsverzen, waar
de beeldende kunstwerken een week lang tentoongesteld zullen worden. We sluiten het seizoen af
met een spectaculaire poëzienamiddag/avond.