Organisaties

Linx+

“Stiel, wij zijn de makers” is de titel van een overkoepelend project dat dit voorjaar uitgerold wordt door Linx+. Over heel Vlaanderen worden verschillende deeltrajecten uitgewerkt. In Broei willen we ons focussen op STIEL in de vrije tijd en samen met jongeren onderzoeken hoe we vakmanschap kunnen inzetten als krachtige praktijk tot zelfbewustzijn en –ontplooiing.

Met dit project zetten we verder in op het samenbrengen van mensen met verschillende achtergronden. We focussen op het traject, op samen ondernemen, samen leren, niet op waar je vandaan komt of waar je naartoe wil, zonder de mogelijke kwetsbaarheid en persoonlijke noden van onze deelnemers uit het oog te verliezen.