Organisaties

Quitapena

vorige
organisatie
volgende
organisatie

Quitapena

Quitapena gebruikt Eten als een verbindend platform dat mensen rond de tafel brengt.
Door zijn veelzijdigheid kan het platform op zeer diverse manieren worden ingezet. Het ene moment ontleent quitapena zich als een mobiele keuken waar kennis en eten wordt gedeeld, het andere moment vormt catering vruchtbare verbinding om rond maatschappelijke thema’s aan tafel te zitten. Quitapena gerbuikt eten als uitnodiging om bedachtzaam om te gaan met onze honger.
Het wil als voedzame bodem een broeiplaats bieden om inzichten rond voedsel/recepten/eetcutuur duurzaam te laten ontspruiten binnen een nieuwe/jonge generatie. Dit door het gebruik van lokale producten in een