Organisaties

STR.AAT

STR.AAT staat voor Stad en Ruimte - Alle Actoren Tezamen en is een kritische doe- en denktank over, voor en door de straat. Daarbij zetten we in op drie aspecten: de straat als verblijfsplek (planning en ontwerp), als plek voor iedereen (rechtvaardigheid en inclusie) en als complex geheel (cocreatie en discussie).

De documentaire 'De straat, vroeger en nu' is een ode aan de straat, haar impact op haar bewoners en de vele mogelijkheden die er schuilgaan. Het doel is om actief met mensen aan de slag te gaan en op zoek te gaan naar mooie verhalen en ervaringen (ouderen en jongeren, vroeger en nu) en deze te delen met zowel gelijkgezinden als mensen die de schoonheid van de straat nog moeten ontdekken. Deze verhalen en ervaringen worden afgewisseld met archiefbeelden van en cijfers en anekdotes over de Gentse straten. De documentaire is een eerste stap in bewustmaking over de mogelijkheden van de straat en een algemene oproep naar de Gentenaar toe om zijn straat zo optimaal mogelijk als kwalitatieve publieke ruimte te benutten. Zo willen we de beelden, ideeën en ervaringen ook inzetten om met kinderen en jongeren in gesprek te gaan over hoe zij hun straat nu zien.