Organisaties

STR.AAT.ART

STR.AAT (Stad en Ruimte - Alle Actoren Samen) is een doe- en denktank over, voor en door inwoners, met een specifieke focus op publieke ruimte en participatie. Ons voornaamste doel is om mensen te laten nadenken over de vraag 'Van wie is de straat?'.

ALICE MARTHA is het alter ego van Charlotte Dossche waaronder ze creatief beeldend werk maakt, met een focus op fotografie, street art en schilderwerk. Vaak staan mens, omgeving en beleving centraal als uitgangspunt.

Met ons project (dat aansluit op het door STR.AAT onder een subsidie cultuur opgezette project Straffe straten) verzamelen we verhalen van kinderen en jongeren over ervaringen, droombeelden en wensen over/voor de straat of de wijk. Deze verhalen worden daarna vertaald naar de publieke ruimte, bijvoorbeeld door samen met kinderen en jongeren verschillende vormen van street art of street photography uit te werken. Omwille van de rechtstreekse vertaalslag in dit tweede luik werken STR.AAT en ALICE MARTHA samen.