Organisaties

T.H.O.N.A.

vorige
organisatie
volgende
organisatie

T.H.O.N.A.

The Home Of Nomadic Artists staat voor nomadische sociaal geëngageerde kunstprojecten.

T.H.O.N.A. wil een gemeenschap verbinden via kunst, het wil mensen engageren om artistiek aan de
slag te gaan. We willen het maken van kunst toegankelijk en laagdrempelig maken. Het individuele
en het collectieve gaan hand en hand in dit collectief. Het artistieke en het sociale staan in functie
van elkaar. In essentie draait elk project onder de T.H.O.N.A. paraplu rondom het proces.

Dit collectief wordt gedragen door sociale artistieke zielen die inzetten op participatie en inclusie. De
drie basiswaarden zijn : het nomadische, het artistieke en tenslotte het sociale engagement.

Doorheen het broei seizoen zullen er workshops en tentoonstellingen georganiseerd worden. Broei
zal functioneren als een tijdelijke thuisbasis voor T.H.O.N.A.