Organisaties

vzw REDE

Rede vzw is een studenten-/ jongeren- organisatie die de denkvermogen en talenten van de jongeren wilt bevorderen doormiddel van het organiseren van workshops, lezingen en gespreksavon- den en meer.

In Broei willen we specifiek een creatieve videocast met een twist opzetten waarbij we over de meest uiteenlopende on- derwerpen willen praten. Ook zullen we enkele van onze workshops binnen Broei organiseren.