Organisaties

Werktitel!

Werktitel! is een intersectioneel collectief dat streeft naar een zorgzamer kunstenveld - door middel van experiment, gemeenschapsopbouw en het exploreren van alternatieve (kunst)kaders. We hechten veel belang aan het scheppen van ruimtes binnen een veld dat te weinig ruimte biedt aan sommige groepen (o.a. geracialiseerde & queer mensen). Tijdens onze residentie bij BROEI willen we die ruimte boetseren aan de hand van, onder andere, kookworkshops, een schrijftraject, gespreksavonden, voorstellingen, lezingen en - als de virologie het ons toelaat - een sporadische exploratie van een zorgzamer nachtleven. We staan voor zorgzaamheid en inclusie - racisme, trans-queer-homofobie, seksisme, ableism en andere vormen van discriminatie hebben dus géén plek binnen onze werking & activiteiten. We houden van samenwerking collectiviteit, solidariteit en feedback - en daar is de kruisbestuiving binnen BROEI een mooie biotoop voor.

We willen onze activiteiten (van kleine gesprekjes tot grootse evenementen) documenteren, en ook daar experimenteel te werk gaan. De verzamelde documentatie gaan we tijdens- en achteraf publiceren via Wat de Zin?