Organisaties

organisatie

XRT

project

XRT immersive technologie for arts and culture

XRT

XRT Is a platform dedicated to developing a critical language around Extended realities

(XR: Virtual en augmented Reality,, projections, haptics ...). Showcasing how immersive technologies can be used to tell new and engaging stories. XRT aims to build, share and organize experiences in cultural spaces to spark conversations about the future of this new medium and this new technology.


XRT is een platform dat zich toelegt op het ontwikkelen van een kritische taal rond Extended Realities.

(XR: Virtual en augmented Reality , projecties, haptiek ...). XRT laat zien hoe immersive technologieën kunnen worden gebruikt om nieuwe en boeiende verhalen te vertellen. XRT streeft ernaar ervaringen op te ontwikkelen, te delen en te organiseren in culturele ruimtes om gesprekken op gang te brengen over de toekomst van dit nieuwe medium en deze nieuwe technologieën.