Agenda

Evenement

mind your spine - workshop series contemporary dance & movement

  • prijs 16-30 jaar
    € 10

  • prijs 30+
    € 16

  • UiTPAS kansentarief
    € 3

donderdag 4 mei 2023 - zondag 23 juni 2024 18:00 - 19:30

Mind your spine is een workshop reeks hedendaagse dans- en beweging waarin we onze ruggengraat, het centrum van ons lichaam als vertrekpunt punt nemen om dynamischer en vloeiender te bewegen doorheen ons eigen lichaam.
Het vormt onze leidraad tot verbeelding om zowel simpele als complexere bewegingen te visualiseren en uit te voeren.
Hedendaagse dans kan van alles zijn, maar begint simpelweg bij een lichaam in beweging. Geen zorgen dus als je met een beetje zenuwen en nul ervaring aankomt. Dans en beweging is er om je goed te voelen, meer in verbinding met jezelf te staan, te bewegen en jezelf te uiten.
Je kan je verwachten aan een portie bewegingen waarbij we floorwork en de hedendaagse danstechniek beoefenen. Je leert meer over ruimtegebruik, bewegingskwaliteit en muzikaliteit door middel van bewegingsfrases die je aangeleerd krijgt.
Sessies geschikt voor zowel gemotiveerde bewegers als gevorderden. De sessies zijn één geheel. Bij uitzondering kan een aparte sessie gevolgd worden.
Maximum aantal deelnemers: 10
Instagram @lieslambrechtx

Mind your spine is a workshop series of contemporary dance and movement in which we take our spine, the center of our body, as a starting point to move more dynamically and fluidly through our own body.
It is our guideline to the imagination to visualize and perform both simple and more complex movements.
Contemporary dance can be anything, but simply starts with a body in motion. So don't worry if you arrive with a bit of nerves and zero experience. Dance and movement is there to feel good, to be more connected to yourself, to move and to express yourself.
You can expect a portion of movements in which we practice floorwork and contemporary dance technique. You learn more about the use of space, movement quality and musicality through movement phrases that you are taught.
Sessions suitable for both motivated and advanced movers. The sessions are one whole. In exceptional cases, a separate session can be followed.
Maximum number of participants: 10
Instagram @lieslambrechtx


https://www.facebook.com/events/748875663635735/748877243635577/?ref=newsfeed

mind your spine - workshop series contemporary dance & movement