Projecten

broei.lab

broei.lab is ontstaan vanuit een nood van de jongeren gedurende Broei 2020. Toen ontstond er spontaan een redactieteam van 8-tal jongeren. Als snel bleek deze groep jongeren veel van elkaar te leren en samen te creëren, maar niet iedereen had het nodige materiaal of ruimte ter beschikking. Hierop willen we een duurzaam antwoord bieden met een focus op community, peer-to-peer learning en experiment.

De grootste drempel voor veel jongeren is het gebrek aan ruimte, budget en een inspirerende en veilige omgeving. Elk van deze struikelblokken willen we bij broei.lab elimineren. broei.lab zal bijdragen aan talentontwikkeling door elke jongere die interesse heeft in (media-) creatie te voorzien van het nodige materiaal, ruimte of kennisoverdracht.

broei.lab is een laagdrempelig shared atelier en veilige creator space waar jongeren kunnen experimenteren met diverse vormen van media en content creatie: fotografie, film, muziek, storytelling, podcast, VR en radio.

MEEDOEN