Projecten

Queens & friends

Broei biedt een platform aan jong muzikaal talent via initiatieven als Open Stage, Behind the decks, Lokale Helden,... in Bar Broei. Tijdens de het vastleggen van onze programmatie, kwamen we meermaals tot de vaststelling dat er beduidend meer mannelijke artiesten en bands zijn. Zowel vrouwelijke als gender non-conforme artiesten zijn minder aanwezig, zeker in de specifieke genres zoals hip hop, r&b, jazz, electro,..

Via dit project willen we enerzijds actief inzetten op speelkansen van bestaand talent om op die manier rolmodellen extra in de kijker te zetten als inspiratie voor de jongere generatie. Anderzijds zetten we een begeleidingstraject op poten om 4 à 5 startend talenten te begeleiden en toe te werken naar een optreden op het slotfestival van Broei eind oktober 2022.

We zijn zeer tevreden over de grote lijnen van deze eerste editie van Queens and Friends. Er zijn nog een aantal werkpunten waar we verder mee aan slag moeten. Maar opvallend is: vanaf de start van het project werd meteen duidelijk dat dit project een antwoord biedt op een nood die nog altijd zeer aanwezig is,meer dan wij er ons bewust van waren. Daarom kijken we uit om een volgende editie uit te werken en dit project te verduurzamen. Het project ligt namelijk volledig in het verlengde van de missie en visie van Broei vzw.

Dit project wordt gesteund door Vlaanderen - Talentontwikkeling

MEEDOEN