Steun BROEI

Steun BROEI

Dankzij de financiële- en materiele steun van onze partners blijft Broei
ontwikkelen en groeien. We zijn steeds op zoek naar extra middelen om de plek Broei verder uit te bouwen.

Als eenmalige óf fundamentele partner mee je schouders onder
Broei zetten? Dat kan! Via onze projectrekening bij de Koning
Boudewijnstichting kan je een gift doen. Deze zal ingezet worden voor
de verbetering van de podiumruimte van het Duivelsteen. Je schenkt
ons en onze jongerenorganisaties hiermee duurzame groeikansen.

KONING BOUDEWIJN STICHTING

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het Broei project. Giften vanaf 40 € per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB)."